2016-05-26

Styrgrupp för Klimatråd Jämtlands län

Ledamöter:

Organisation Ordinarie ledamot Ersättare
Länsstyrelsen Jöran Hägglund
Landshövding
Susanna Löfgren
Länsråd
Region Jämtland Härjedalen Karin Thomasson
Regionala utvecklingsnämnden 1:e vice ordförande
Robert Uitto
Regionala utvecklingsnämnden 2:e vice ordförande
Primärkommunala samverkansrådet Daniel Danielsson (C)
Kommunalråd Åre
Bo Svensson (C)
Kommunalråd Östersund
Primärkommunala samverkansrådet Mona Modin Tjulin (S)
Ledamot kommunstyrelsen Östersund
Susanne Hansson (S)
Kommunalråd Strömsund
Jämtland Härjedalen Turism Mats Forslund
Verkställande direktör
Karin Gydemo Grahnlöf
Projektchef
LRF Jämtland Åsa Gustafsson
Vice ordförande, Regionstyrelsen
Karin Nolén
Projektledare, Regionala skogsprogram
Mittuniversitetet Håkan Wiklund
Prorektor
Anna Olofsson
Dekan/professor
Sametinget Lars-Ove Sjajn
Avdelningschef
Samiska näringar, miljö & samhälle
Skogsstyrelsen Distrikt Jämtland Stina Moberg
Distriktschef
Södra Jämtlands distrikt
Handelskammaren Mitt Oliver Dogo
Vd
Maria Åberg
Regionansvarig
Trafikverket Region mitt Helena Werre
Enhetschef Samhällsplanering
Sekretariatet för Klimatråd Jämtlands län
Region Jämtland Härjedalen Kim Strömmer
Projektledare
Länsstyrelsen Jämtlands län Lars Jonsson
Samordnare hållbar samhällsutveckling