Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi.

Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019.

Frågor

  • Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga?
  • Är din organisation beredd att arbeta för årliga utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 10%?
  • Speglar fokusområdena länets styrkor och utmaningar?
  • Speglar framgångsfaktorerna hur din organisation vill att länets klimatarbete bedrivs?
  • Är rätt insatsområden beskrivna?
  • Är strategin användbar i ert arbete?

Möjlighet att lämna synpunkter

Lämna synpunkt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se senast 31 maj 2019. Lämna i första hand synpunkter utifrån frågeställningarna ovan.

Märk svaret med "Remissvar energi- och klimatstrategi 2020-2030, diarienummer 423-6990-2018".

En remisskonferens kommer att arrangeras den 2 april på Clarion Hotel Grand i Östersund. Boka gärna in datumet redan nu. Konferensen kommer att kunna följas via länk.

Kontaktpersoner vid frågor

Jimmy Nilsson, 010-225 32 89, jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se
Kim Strömmer, 073-087 55 30, kim.strommer@regionjh.se