SGI presenterar Handlingsplan för hållbart markbyggande

Måndag 17 oktober 2016, 09.30-11.00, Länsstyrelsen Östersund

Den 17 oktober kommer Karin Willis från SGI, Statens geotekniska institut, till Östersund för att presentera en kommande handlingsplan för hållbart markbyggande. Kerstin kommer att berätta om mål och syfte med uppdraget som SGI fått från regeringen men vill också ha inspel på denna handlingsplan.

Vi diskuterar bland annat:

  • vad som behöver göras för att öka hänsynen till påverkan av klimatförändringen i markbyggandet,
  • viktiga åtgärder på olika geografiska skalor som landskapsnivå, stads-/ eller stadsdelsnivå samt byggnadsnivå,
  • ansvar och roller – vem som behöver göra vad.

Du som vill delta vid mötet, kontakta:
Lina Wold, lina.wold@lansstyrelsen.se, tel. 010-225 33 68

Ladda ned:

Handlingsplan för hållbart markbyggande

Frågeformulär för intressenter för Handlingsplanen för hållbart markbyggande