Klimatrådets tredje workshop
16 september 2016

Den 15-16 september 2016 genomförde Klimatråd Jämtlands län en workshop i samarbete med Mittuniversitetet (MIUN). MIUN Innovation hade redan under början av höstterminen rekryterat ett antal frivilliga studenter som ville ge sig i kast med klimat-, livsstils- och attitydfrågor under projektnamnet ”Samhällsutmaningen”. Under torsdagen den 15 september ägnade studenterna sig åt grupparbeten, för att försöka finna kreativa lösningar till en del av de frågeställningar som dryftas i klimatrådets arbetsgrupper.

Studenterna fick också hjälp med initierade och inspirerande insikter från Stefan Nilsson, en av Sveriges mest kända trendexperter som regelbundet återkommer i TV, radio och tidningar. På torsdagen höll Stefan en morgonföreläsning för studenterna och fanns sedan till hands hela dagen som bollplank under grupparbetena. Ett tiotal medlemmar från klimatrådet ställde också upp som diskussionspartners under torsdagen eftermiddag då studenternas ”pitchade” sina idéer och fick återkoppling vad gäller hållbarhet, affärsnytta, marknadspotential etc.
Trender kan låta ganska ytligt, menade Stefan som med hjälp av olika exempel vid en morgonföreläsning för klimatrådets medlemma på fredagen visade att trender egentligen handlar om vad ”vanliga människor” tycker är viktigt. Som eko-trenden. Hur ska vi som personer eller företag förhålla oss till den? Eller längtan till det äkta och genuina. Hur agerar vi? Och hur kan trenderna influera vår design och omställningen till ett hållbarare samhälle?

Vid workshopen deltog totalt 70 personer varav 30 studenter från Mittuniversitetet och 39 personer från 28 företag, kommuner, myndigheter och organisationer.

Rapport med kortfattad sammanfattning av studenternas grupparbeten och de diskussioner som fördes i klimatrådets arbetsgrupper.