2016-06-15

Livsstilsförändring

Torbjörn Skytt, Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet och aktiv i arbetsgruppen "Livsstilsförändring" i Klimatråd Jämtlands län.