2016-05-26

Klimatstrategi för Jämtlands län

För närvarande revideras klimatstrategin för Jämtlands län!
Förslaget till reviderad klimatstrategi cirkulerar på remiss från 1 mars – 31 maj 2019.   » Läs mer!

Länsstyrelsen har i dialog med länets organisationer tagit fram en sammanhållen klimatstrategi för Jämtlands län. Strategin innehåller en vision för klimatarbetet i länet, samt mål och åtgärder för både energiomställning och klimatanpassning. Klimatstrategin beslutades av Länsstyrelsen efter antagande av Regionstyrelsen år 2014.

Vision 2030 för regionalt klimatarbete

klimatstrategiGenom god samverkan mellan organisationer och medborgare och med hjälp av nationella styrmedel är Jämtlands län år 2030 en fossilbränslefri region och nationellt en ledande exportör av förnyelsebar energi. Länet har därtill utvecklat ett långsiktigt robust samhälle genom att löpande förutse och aktivt förekomma de sårbarheter och möjligheter som följer med ett förändrat klimat.

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

  1. Att snabbt minimera länets påverkan på jordens klimat, och att ge andra tillgång till förnyelsebar energi. Detta ger minskade sårbarheter och energikostnader, samt möjlighet till ökad avkastning
  2. Att länet aktivt förekommer klimatförändringarna snarare än att passivt inväntar samhällseffekterna, innebär att vissa sårbarheter och risker försvinner eller minimeras och att samhällskostnaderna kan minska.
  3. Att länets aktörer samverkar är avgörande för hur vi lyckas i den stora utmaning som klimatarbetet innebär, och resultatet utgör en viktig faktor i den regionala utvecklingen.

» Klimatstrategi för Jämtlands län – mål och åtgärder år 2014-2020 (pdf)