Kategorier
Nyheter

Klimatrådet ombildat till Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län

Från och med januari 2020 är Klimatråd Jämtlands län ombildat till Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. Detta för att på ett effektivt sätt samordna arbetet med samtliga prioriterade miljömål genom den plattform som rådet utgör.