Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?

Måndag 1 juli 2019 medverkar landshövding Jöran Hägglund som representant för Klimatråd Jämtlands län i Almedalsveckan, under ett seminarium om hur vi förstärker dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd.

Plats:        Donnerska huset, Donners plats 1 (Lokal: Stavfa), Visby
Kostnad: Kostnadsfritt

Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Medverkande i seminariet

  • Helena Jonsson, landshövding, Jönköpings län
  • Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län
  • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
  • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götalands län
  • Jöran Hägglund, landshövding, Jämtlands län
  • Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen
  • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
  • Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanlands län
  • Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet
  • Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University

Praktisk information
» Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan 2019