Ekonomiska risker i ett förändrat klimat – konferens 9-10 oktober 2019 i Östersund

En nationell konferens om ekonomiska risker i ett förändrat klimat arrangeras i Östersund 9-10 oktober 2019. Konferensen syftar till att öka kunskapen om hur företag kan hantera risker i samband med förändrade klimatförhållanden samt hur försäkringsbolag, banker och andra finansiella institutioner, markägare, kommuner, politiker, myndigheter och näringsliv kan arbeta för att minska sin påverkan på klimatet och tillvara ta de tjänster som ekosystemen ger oss.

» Läs mer på ekonomiskarisker.se.