Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019. Frågor Är de Läs mer om Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030[…]