Kick-off 25 november 2019 för nya energi- och klimatstrategin

Välkommen till en handlingsinriktad kick-off för länets nya energi- och klimatstrategi – hur kan vi tillsammans minska utsläppen med 10 % kommande år? Klimatråd Jämtlands län hälsar välkommen till kick-off för länets nya energi- och klimatstrategi. Om du inte läst, ladda ner här » Energi- och klimatstrategi 2020–2030. NÄR: Måndag 25 november 2019 VAR: Clarion Läs mer om Kick-off 25 november 2019 för nya energi- och klimatstrategin[…]

Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?

Måndag 1 juli 2019 medverkar landshövding Jöran Hägglund som representant för Klimatråd Jämtlands län i Almedalsveckan, under ett seminarium om hur vi förstärker dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd. Plats:        Donnerska huset, Donners plats 1 (Lokal: Stavfa), Visby Kostnad: Kostnadsfritt Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna Läs mer om Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?[…]

Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019. Frågor Är de Läs mer om Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030[…]