Kategorier
Nyheter

Klimatrådet ombildat till Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län

Från och med januari 2020 är Klimatråd Jämtlands län ombildat till Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. Detta för att på ett effektivt sätt samordna arbetet med samtliga prioriterade miljömål genom den plattform som rådet utgör.

Kategorier
Okategoriserade

Kick-off 25 november 2019 för nya energi- och klimatstrategin

Välkommen till en handlingsinriktad kick-off för länets nya energi- och klimatstrategi – hur kan vi tillsammans minska utsläppen med 10 % kommande år?

Klimatråd Jämtlands län hälsar välkommen till kick-off för länets nya energi- och klimatstrategi. Om du inte läst, ladda ner här » Energi- och klimatstrategi 2020–2030.

NÄR: Måndag 25 november 2019
VAR: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16 i Östersund KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri.
FÖR VEM: Beslutsfattare, inköpare, strateger, politiker, tjänstemän, representanter för medlemmar i klimatrådet och andra företag, kommuner och intresseorganisationer som vill arbeta för ett fossilbränslefritt län år 2030!
MÅLSÄTTNING: Varje person som deltar under dagen ska ta med sig en eller två idéer (åtaganden) hem till sin organisation, om hur de kan bidra till målen i strategin, gärna med anknytning till befintliga mål inom den egna verksamheten.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

» Ladda ner programmet här

» Anmäl dig här

Kategorier
Okategoriserade

Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?

Måndag 1 juli 2019 medverkar landshövding Jöran Hägglund som representant för Klimatråd Jämtlands län i Almedalsveckan, under ett seminarium om hur vi förstärker dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd.

Plats:        Donnerska huset, Donners plats 1 (Lokal: Stavfa), Visby
Kostnad: Kostnadsfritt

Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Medverkande i seminariet

 • Helena Jonsson, landshövding, Jönköpings län
 • Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län
 • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
 • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götalands län
 • Jöran Hägglund, landshövding, Jämtlands län
 • Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen
 • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
 • Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanlands län
 • Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet
 • Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University

Praktisk information
» Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan 2019

Kategorier
Okategoriserade

Remissversion: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi.

Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019.

Frågor

 • Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga?
 • Är din organisation beredd att arbeta för årliga utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 10%?
 • Speglar fokusområdena länets styrkor och utmaningar?
 • Speglar framgångsfaktorerna hur din organisation vill att länets klimatarbete bedrivs?
 • Är rätt insatsområden beskrivna?
 • Är strategin användbar i ert arbete?

Möjlighet att lämna synpunkter

Lämna synpunkt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se senast 31 maj 2019. Lämna i första hand synpunkter utifrån frågeställningarna ovan.

Märk svaret med "Remissvar energi- och klimatstrategi 2020-2030, diarienummer 423-6990-2018".

En remisskonferens kommer att arrangeras den 2 april på Clarion Hotel Grand i Östersund. Boka gärna in datumet redan nu. Konferensen kommer att kunna följas via länk.

Kontaktpersoner vid frågor

Jimmy Nilsson, 010-225 32 89, jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se
Kim Strömmer, 073-087 55 30, kim.strommer@regionjh.se

Kategorier
Okategoriserade

Årets viktigaste konferens: Ekonomiska risker i ett förändrat klimat 9-10 oktober

Sveriges första nationella konferens om klimatets påverkan på finansiella system, vikten av att investera i hållbara företag och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Kom och lyssna till Jan Eliasson, Pernilla Hagbert, Rodney Irwin, Per Georgzén med flera.

» Läs mer och boka din plats!