Konferens om omställning till fossilfritt flyg 18-19 oktober

Datum: 18 – 19 oktober 2017 Tid: kl 10:30-17.00 & kl 8:30-14:30 Plats: Quality Hotel Frösö Park, Östersund Hur hållbart kan flyget bli? Kom och ta del av dagsläge och goda exempel när det gäller produktion och användning av förnybara flygbränslen samt planer, strategier och verktyg inom politik, näringsliv och upphandling! Under konferensen medverkar representanter Läs mer om Konferens om omställning till fossilfritt flyg 18-19 oktober[…]

Klimatväxla och gå på klimatseminarium 20 september!

Klimatseminarium 20 september Den 20 september 2017 är det dags för det årliga klimatseminariet i Östersund, under rubriken ”Fossilfritt Jämtland”. Seminariet arrangeras av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Fossilfritt Sverige och Green Highway. Du anmäler dig till seminariet, som är kostnadsfritt, via denna länk senast 14 september. » Ladda ner Läs mer om Klimatväxla och gå på klimatseminarium 20 september![…]

Seminarium 12 juni 2017 om ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Förmiddagsseminarium måndag 12 juni 2017 Vilken ekonomisk risk är vi beredda att ta inför hotet om ett förändrat klimat? Idag kostar stormar och översvämningar försäkringsbranschen en miljard kronor årligen. Enligt experter riskerar kommande klimatförändringar att göra det omöjligt att försäkra fastigheter i utsatta områden. Vilka risker är kommuner, fastighetsägare, privatpersoner villiga att ta? Välkommen till Läs mer om Seminarium 12 juni 2017 om ekonomiska risker i ett förändrat klimat[…]

Klimatrådets tredje workshop
16 september 2016

Den 15-16 september 2016 genomförde Klimatråd Jämtlands län en workshop i samarbete med Mittuniversitetet (MIUN). MIUN Innovation hade redan under början av höstterminen rekryterat ett antal frivilliga studenter som ville ge sig i kast med klimat-, livsstils- och attitydfrågor under projektnamnet ”Samhällsutmaningen”. Under torsdagen den 15 september ägnade studenterna sig åt grupparbeten, för att försöka Läs mer om Klimatrådets tredje workshop<br />16 september 2016[…]

SGI presenterar Handlingsplan för hållbart markbyggande

Måndag 17 oktober 2016, 09.30-11.00, Länsstyrelsen Östersund Den 17 oktober kommer Karin Willis från SGI, Statens geotekniska institut, till Östersund för att presentera en kommande handlingsplan för hållbart markbyggande. Kerstin kommer att berätta om mål och syfte med uppdraget som SGI fått från regeringen men vill också ha inspel på denna handlingsplan. Vi diskuterar bland Läs mer om SGI presenterar Handlingsplan för hållbart markbyggande[…]

Ny rapport beskriver lokala effekter av globala klimatförändringar

Klimatförändringarna betraktas ofta som ett globalt problem, men effekterna och behovet av att anpassa samhället till ett varmare klimat är i högsta grad en regional och lokal fråga. Arbetet med klimatanpassning utgår idag framförallt från platsspecifika förutsättningar i den lokala fysiska miljön. Något som därmed ofta förbises är de många sammankopplingar och beroendeförhållanden som finns Läs mer om Ny rapport beskriver lokala effekter av globala klimatförändringar[…]

Sök pengar till ditt projekt

Under det gångna halvåret har det funnits mer medel att söka till energi- och klimatrelaterade åtgärder än på länge – inte bara genom Klimatklivet utan även via Stadsmiljöavtalen, projektmedel från Energimyndigheten och de olika Strukturfondsprogrammen. Nedan ger vi en kort sammanfattning av de stöden som finns att söka för energi- och klimatåtgärder inom den närmaste Läs mer om Sök pengar till ditt projekt[…]

Klimatrådets workshop
29 april 2016

Detta var workshop nummer två i Klimatråd Jämtlands län. Denna workshop utgjorde fortsättningen på det kreativa arbete som inleddes vid klimatrådets första träff i Åre november 2015. Sedan dess har några av klimatrådets deltagare träffats flera gånger för att jobba vidare, medan andra har hört av sig till klimatrådets sekretariat med önskemål om att skapa Läs mer om Klimatrådets workshop<br />29 april 2016[…]

Klimatrådets workshop
5 november 2015

Denna workshop utgjorde startpunkten för Klimatråd Jämtlands län. Workshopen inleddes med att de 63 deltagarna fick beskriva vad de brinner för och vad de och den organisation eller det företag de företräder vill åstadkomma i klimatarbetet, utifrån sin situation idag. Utifrån detta skapades nio arbetsgrupper som under dagen arbetade vidare med mer konkreta idéer som Läs mer om Klimatrådets workshop<br />5 november 2015[…]

Klimatråd Jämtlands län bildat

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande klimatarbete som pågår runt om i länet erbjuder landshövding Jöran Hägglund och regionråd Robert Uitto organisationer och företag att teckna en avsiktsförklaring, om att delta i länets regionala klimatsamordning, Klimatråd Jämtlands län. En nödvändig energiomställning och en genomtänkt klimatanpassning kan minska samhällskostnaderna idag och Läs mer om Klimatråd Jämtlands län bildat[…]