Temaområden

Frågor som klimatrådet arbetar med just nu.
Go to Biobränslen & transporter

Biobränslen & transporter

Produktion, efterfrågan, samordnad transport av biobränslen. Tillgång till tankställen o. laddstolpar. Kollektivtrafik, utveckling inom tåg, flyg mm…

Energieffektivisering

Åtgärder för att minska och effektivisera användningen av energi. Fokus på byggande, boende, samhällsfunktioner. mm…

Go to Livsstilsförändring

Livsstilsförändring

Attityder och beteenden och deras roll i arbetet med att nå länets klimatmål. Förebilder och status. ”Sälja in” hållbar livsstil. mm…

Go to Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster)

Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster)

Risk i relation till klimatförändringar och påverkan på ekosystemtjänster i relation till gröna näringar och i samband med byggande och stadsutveckling mm…

Aktuellt

På gång inom klimatrådet