Klimatrådets workshop
5 november 2015

Denna workshop utgjorde startpunkten för Klimatråd Jämtlands län. Workshopen inleddes med att de 63 deltagarna fick beskriva vad de brinner för och vad de och den organisation eller det företag de företräder vill åstadkomma i klimatarbetet, utifrån sin situation idag.

Utifrån detta skapades nio arbetsgrupper som under dagen arbetade vidare med mer konkreta idéer som de utifrån sina positioner kan driva och påverka. Workshopen avslutades med att grupperna fick presentera sina idéer för varandra. FLera av arbetsgrupperna har ambitionen att ses igen.

» Workshoprapport 5 november 2015.